تشخیص اصل بودن کریستال _ کریستال چیست

تشخیص اصل بودن کریستال

این مطلب برای بیشتر اشنا شدن با کریستال ، بلور، کریستالین  ،کریستال لایت و همچنین تشخیص اصل بودن محصول مورد نظر نوشته شده است. 

اشنایی با کلمات گفته شده 
تفاوت ها بین این محصولات
راه تشخیص محصول با کیفیت و اصل
تذکر ها و باور های غلطی که وجود دارد

تشخیص اصل بودن کریستال بیشتر بخوانید »