کریستال دو پوست ، رنگی :

این دسته بندی شامل محصولات رنگی و یا محصولاتی که علاوه بر رنگی بودن دو پوست نیز هستند می باشد.

در داخل صفحه مربوط به هر محصول در مورد این که کدام ویژگی را دارد توضیح داده شده است .

همچنین سایر مشخصات محصول و توصیه های نگهداری از ظروف را می توانید مطالعه نمایید.

برای اشنایی با مفهوم کریستال دو پوست به صفحه آشنایی و تذکرها مراجعه فرمایید.