تشخیص اصل بودن کریستال

این مطلب برای بیشتر اشنا شدن با کریستال ، بلور، کریستالین  ،کریستال لایت و همچنین تشخیص اصل بودن محصول مورد نظر نوشته شده است. اشنایی با کلمات گفته شده  تفاوت ها بین این محصولات راه تشخیص محصول با کیفیت و اصل تذکر ها و باور های غلطی که وجود دارد