توضیحات

تولید : کشور چک

جنس : کریستال 

سایز:

ارتفاع : ۳۵ سانتیمتر