توضیحات

تولید: کشورچک

جنس:

سایز: ارتفاع : ۲۲ سانتیمتر طول دهانه : ۱۹ سانتیمتر عرض : ۱۱ سانتیمتر