توضیحات

تولید : کشور چک

طرح : پریما

جنس : کریستال

سایز : 

طول: ۱۲ سانتیمتر 

ارتفاع: ۵٫۵ سانتیمتر